Námestie Slobody 562/1
020 01 Púchov
+ 421 907 715 034