Námestie Slobody 1994
020 01 Púchov
+ 421 911 470 740

Laminácia obočia

Nová metóda v úprave obočia, ktorá dlhodobo obočie  zafixuje, narovná a napomáha podstatne zlepšiť stav chĺpkov. Prírodné chĺpky obočia sa narovnajú v určitom smere a fixujú pomocou kombinácie prípravkov. Chĺpky sa potom oveľa lepšie upravujú do vami požadovaného tvaru. Efekt vydrží cca 4-6 týždňov.