Námestie Slobody 1994
020 01 Púchov
+ 421 911 470 740

Mezonite

Vekom dochádza k poklesu množstva kolagénu v pokožke čo spôsobí stenčenie tonusu , nalomenie vrások a poklesu kontúr tváre.
Po zavedení vlákna do podkožia telo reaguje na prítomnosť cudzieho telesa( vlákna) a mechanické poranenie( ihlou) zvýšeným prekrvením, zvýšenou aktivitou fibroblastov, neokolagenézou.
Polydioxované( PDO) vlákno je osvedčený vstrebateľný materiál, vstrebe sa v priebehu 5-7 mesiacov.
V podkoží za sebou zanechávajú kolagénovú kostru, ktorá slúži ako opora pleti, tak je pokožka pevnejšia, plnšia a pružnejšia.
Efekt zákroku vydrží 1,5 až 2 roky.Účinok nití má kumulatívny efekt, prvé tri mesiace sa nález zlepšuje.

Cena zákroku záleží od druhu PDO vláken a ich množstva.
Konzultácia je bezplatná.